Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Σαλαμίνας

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δικαιούχων για τις παροχές του κοινωνικού ιατρείου αλληλεγγύης εδώ.

Γ. Λουκά 36, 18900, Σαλαμίνα, Αττική
Τηλ. Γραμματείας: 2104650212