Αμπελάκια

Η παραλιακή κωμόπολη των Αμπελακίων βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού, μεταξύ του ακρωτηρίου Πούντα στα βόρεια και της απέναντι προεξοχής της βόρειας ακτής της χερσονήσου κυνόσουρας, στο ομώνυμο όρμο και λιμάνι του νησιού. Τα Αμπελάκια είναι χτισμένα στη θέση της αρχαίας Σαλαμίνας, ενώ γνώρισαν σημαντική οικονομική άνθιση στα τέλη του 19ου αιώνα και έως τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο κέντρο της κωμόπολης διατηρούνται δείγματα αξιόλογης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Αξίζει να δείτε τον μικρό ναό του Αγίου Πέτρου και την Υπαπαντούλα, καθώς και τον αρχαιολογικό χώρου του Τύμβου των Σαλαμινομάχων.